dipsomanía

Inglés: dipsomania

Definición

Impulso incontrolable e irresistible, a menudo periódico, de tomar bebidas alcohólicas; alcoholismo.

Advertisements